I. kongres studenata prava na temu "Instrumenti zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj"

7. svibnja 2009. - U organizaciji studenata prava i Pravnog fakulteta u Zagrebu održan je, 6. i 7. svibnja o.g., I. kongres studenata prava na temu "Instrumenti zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj". Prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda tom je prigodom održala predavanje na temu "Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom" te upoznala studente s izvorima ustavnog prava općenito, nadležnostima hrvatskog Ustavnog suda kao i s osnovnim problemima aktualnog hrvatskog ustavnog sudovanja.