Konferencija Vijeća Europe o interpretaciji Europske konvencije o ljudskim pravima

21. siječnja 2016. - u Prištini je 19. i 20. siječnja 2016. održana međunarodna konferencija o tumačenju i primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od ustavnih sudova zapadnog Balkana. Tom je prilikom prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica hrvatskog Ustavnog suda, održala predavanje na temu: "Države bivše SFRJ: od zajedničkog socijalističkog pravnog nasljeđa do zajedničkog europskog pravnog nasljeđa", u kojem je iznijela probleme s kojima se države nastale raspadom SFRJ susreću u procesu prihvaćanja europskih pravnih standarda. Na primjeru hrvatskog ustavnog sudstva govorila je o načinu prihvaćanja europskih metoda interpretativne argumentacije i o putu koji hrvatski Ustavni sud prolazi u realizaciji konvencijskih zahtjeva, posebno načela supsidijarnosti. Poseban problem u implementaciji Konvencije, pored opterećenosti »tekstualnim« ili »gramatičkim« pozitivizmom i pretjeranim formalizmom, vidi i u nepostojanju pune svijesti o tome da, uz ustavne sudove, i sve druge nacionalne institucije, osobito sudovi, moraju funkcionirati kao stupovi europske arhitekture zaštite ljudskih prava. Pored toga ističe i nedostatak razumijevanja uloge samog Ustavnog suda u hrvatskom društvu jer ono ne prihvaća da ustavno sudstvo nadzire pravni okvir koji stvara politička vlast. Na posljetku je zaključila: "Mudrost, dijalog i širenje svijesti o demokratskim vrijednostima i europskoj pravnoj kulturi, koju predano prenosi strasbourški sud, u ovom su teškom razdoblju i za naš kontinent i za našu regiju najvažniji, ako ne i presudni. Zato presude Europskog suda treba poštovati, podržavati i izvršavati, pa i onda kad se s njima ne slažemo. Tu je uloga ustavnog sudstva nezamjenjiva."

Prištinsku konferenciju organiziralo je Vijeće Europe i Ustavni sud Kosova uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.