Konferencija Venecijanske komisije Vijeća Europe i makedonskog Ministarstva pravosuđa o načelu supsidijarnosti konvencijskog nadzornog sustava, Skopje, Republika Makedonija

3. listopada 2010. - u okviru predsjedavanja Republike Makedonije Odborom ministara Vijeća Europe u Skopju je, od 1. do 2. listopada 2010., u organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Makedonije i Venecijanske komisije Vijeća Europe, održana međunarodna konferencija o načelu supsidijarnosti konvencijskog nadzornog sustava odnosno integraciji jurisprudencije Europskog suda za ljudska prava u nacionalno pravo. Tom prigodom je prof.dr. Jasna Omejec, predsjednica Suda, na poziv Venecijanske komisije Vijeća Europe, održala stručno predavanje na temu "Načini i sredstva prihvaćanja interpretativne snage presuda Europskog suda donesenih protiv drugih država članica - iskustva Republike Hrvatske".