Konferencija o usklađenosti hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europskog suda za ljudska prava

19. travnja 2011. - Prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda sudjelovala je u radu konferencije koja je, u organizaciji Centra za mirovne studije i Pravosudne akademije, na temu Usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europskog suda za ljudska prava, održana u zagrebačkom hotelu Dubrovnik. Predsjednica je u svom predavanju o značenju Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda za ustavni poredak Republike Hrvatske sudionicima konferencije, mahom odvjetnicima i sucima, ukazala na potrebu poznavanja prakse Europskog suda, koji je u posljednjih pedesetak godina od Konvencije stvorio dinamičan, živući instrument koji je u stanju odgovoriti na situacije koje nisu postojale ili su bile nezamislive u vrijeme kad je Konvencija bila pisana. Također je istaknula da u vrijeme kada Hrvatska izlazi iz tranzicijskog razdoblja hrvatski odvjetnici, kao i suci te svi ostali pravnici - moraju postati svjesni novih zahtjeva koji pred njih postavlja pravni život usklađen s europskim pravnim standardima.
Na Konferenciji je predstavljena i publikacija Centra za mirovne studije "Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda" urednice Ivane Radačić.