Konferencija hrvatskih sudaca i sudaca Suda EU-a

24. svibnja 2022. - danas je, u organizaciji Vrhovnog suda RH i Ustavnog suda RH, održana konferencija sudaca o ulozi najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Pored te glavne teme, okupljeni suci hrvatskog Vrhovnog i Ustavnog suda te nižih redovnih sudova raspravljali su sa sucima i nezavisnim odvjetnicima Suda Europske Unije i o nepoštenim odredbama potrošačkih ugovora te o europskom uhidbenom nalogu. U svom uvodnom govoru o dijalogu kroz postupak prethodnog pitanja predsjednik Suda EU-a K. Lenaerts naglasio je da sudovi država članica nisu samo sudovi nacionalnog prava već i prava Europske unije, te da je institut prethodnog pitanja ključni alat za potpunu i jedinstvenu primjenu europskog prava. Pozdravljajući skup, predsjednik Šeparović istaknuo je da Ustavni sud RH redovito prati praksu suda u Luksemburgu, i koristi se njome u izgradnji vlastitih stajališta, ali da za sada drži da je postavljanje prethodnih pitanja prvenstveno obveza redovnih sudova, uključujući i Vrhovni sud RH, a Ustavni sud to će pitanje postaviti kada ocijeni da postoje problemi ili prijepori u tumačenju ustavnog prava i prava Europske unije. Na kraju je zaključio da bez suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i europskih sudova nema uspješne i djelotvorne zaštite temeljnih prava i interesa građana, jer, kako je istaknuo, hrvatski sudovi su europski sudovi, a europski sudovi su i hrvatski sudovi.

Na svečanom dijelu konferencije sudionicima se obratio i premijer Andrej Plenković izrazivši podršku nacionalnim sudovima i Sudu Europske unije u primjeni pravne stečevine Europske unije u izgradnji zajedničkih vrijednosti i vladavine prava kroz međusobni dijalog i uvažavanje.