Izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske sudjelovalo na Međunarodnom simpoziju u povodu 20. obljetnice osnivanja Ustavnog suda Republike Koreje

1.- 4. rujna 2008. - u Seoulu, Republika Koreja, u povodu obilježavanja 20. obljetnice osnivanja Ustavnog suda Republike Koreje, održan je simpozij na temu "Dioba vlasti i ustavno sudovanje". Na tom međunarodnom skupu, podijeljenom u četiri tematska bloka, više od stotinu sudionika iz trideset zemalja svijeta i šest regionalnih komisija raspravljalo je o odnosu ustavnog suda i pojedinih grana vlasti te o problemima s kojima se susreću nacionalni ustavni i drugi najviši sudovi u zemljama sudionicama. Nadalje, dotaknuta je i problematika koju pred ustavne sudove postavljaju izazovi novog doba, poglavito globalizacijski procesi. Hrvatska iskustva prenijelo je izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske sastavljeno od prof.dr.sc. Jasne Omejec, predsjednice i doc.dr.sc. Marija Jelušića, suca.