IV. kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu održan u Litvi

18. rujna 2017. - predstavnici više od devedeset ustavnih sudova, ustavnih vijeća i drugih najviših sudova koji obavljaju funkcije ustavnog sudovanja iz Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Europe okupili su se na IV. kongresu Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu koji je, na temu "Vladavina prava i ustavno sudstvo u modernom svijetu", od 11. do 14. rujna 2017. održan u Vilniusu, Republika Litva. Ustavni sud Republike Hrvatske na kongresu su predstavljali sudac Davorin Mlakar i sutkinja Lovorka Kušan.

Sudionici Kongresa raspravljali su, na temelju nacionalnih izvješća, o različitim konceptima i novim izazovima vladavine prava, o odnosu prava i države te prava i pojedinca, a iskustva su razmijenili i o neovisnosti ustavnih sudova, članova Konferencije. Diskusija je pokazala da su pojedini ustavni sudovi izloženi pritisku ne samo izvršne i zakonodavne vlasti već i medija, što se obično događa kada se donose odluke kojima nisu zadovoljna druga državna tijela i politički akteri. No, ustavni sudovi moraju pritiscima odolijevati i odlučivati na temelju ustava i ustavnih načela, a regionalni forumi i Svjetska konferencija odnosno podrška drugih ustavnih sudova mogu pomoći da se ti pritisci otklone. Trajni dijalog o vladavini prava i o primjeni tog načela doprinosi jačanju zajedničkih ustavnih vrijednosti u cijelom svijetu unatoč tome što se to načelo u svakoj državi tumači na specifičan način. Međutim, kao općepriznato temeljno ustavno načelo ono zahtjeva da se zakoni temelje na određenim univerzalnim vrijednostima pa je u biti inherentno svakom ustavnom pitanju. Nakon Kongresa objavljeno je i "Priopćenje iz Vilniusa".

Sljedeći kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu održat će se 2020. godine u Alžiru.