III. godišnja međunarodna konferencija CPG-a o ustavnoj jurisprudenciji

27 studenoga 2012. - na poziv Njemačko-jugoistočnoazijskog centra za izvrsnost, javnu politiku i dobru upravu (CPG) sutkinja Slavica Banić sudjelovala je u radu III. godišnje međunarodne konferencije o ustavnoj jurisprudenciji, koja je od 23. do 25. studenoga o.g. održana u Bangkoku, Tajland. U okviru panela o konstitucionalizaciji pravnog sustava od strane ustavnih sudova sutkinja Banić održala je govor i prezentaciju na temu „Aktivizam i samoograničenje Ustavnog suda Republike Hrvatske“. U sklopu posjete Tajlandu sutkinja je održala i predavanje i na Pravnom fakultetu Sveučilišta Thammasat u Bangkoku gdje je polaznicima CPG-ove Zimske škole o ljudskim pravima i ustavnom pravu govorila o superiornosti zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na "res iudicata".