II. kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudovanju, Rio de Janeiro

23. siječnja 2011. - predstavnici više od 88 ustavnih sudova, ustavnih vijeća i vrhovnih sudova te deset regionalnih i lingvističkih grupa sudova iz Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Europe okupili su se na II. kongresu Svjetske konferencije o ustavnom sudovanju koji je, na temu "Dioba vlasti i neovisnost ustavnih sudova i ekvivalentnih tijela", od 16. do 18. siječnja 2011. održan u Brazilu, Rio de Janeiro. Tom je prigodom prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica hrvatskog Ustavnog suda održala predavanje o neovisnosti ustavnog suda kao institucije te se zajedno sa sutkinjom Slavicom Banić i sucem Miroslavom Šeparovićem susrela s potpredsjednikom Brazila Michelom Temerom, koji je zajedno s gradonačelnikom Rio de Janeira gospodinom Sérgiom Cabralom te domaćinima skupa, predsjednikom Vrhovnog suda Brazila Atoniom Cezar Pelusom i predsjednikom Venecijanske komisije Vijeća Europe Gianniem Buquicchiom, otvorio skup. Sudionici Kongresa raspravljali su o neovisnosti ustavnog suda kao institucije, ustavnoj neovisnosti suca pojedinca te o ustavnosudskim postupcima kao jamcima neovisnosti, a rasprave su pokazale da svi ovi aspekti snažno utječu jedni na druge. Također se raspravljalo i o nacrtu Statuta Svjetske konferencije i prijedlogu da ona postane stalno tijelo. Međutim, ovom prigodom Nacrt Statuta nije usvojen, ali je izmijenjen i dopunjen u skladu s komentarima i primjedbama pojedinih država. Očekuje se da će Statut biti otvoren za potpisivanje tijekom 2011. Prvi kongres Svjetske konferencije o ustavnom sudovanju održan je u siječnju 2009. godine u Cape Townu, Južnoafrička Republika, a sljedeći III. kongres održat će se u Seulu, Južna Korea, 2014. godine.