Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Split

24. rujna 2013. - U okviru hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana, u Splitu je, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Université Panthéon - Assas (Paris II) i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje - R. Schuman u Splitu, održan međunarodni simpozij na temu "Promjene u upravnom sudovanju". I ove godine skup je okupio članove francuskog Državnog savjeta, profesore francuskog i hrvatskih sveučilišta, suce hrvatskog Ustavnog suda i Vrhovnog suda, suce upravnih i redovnih sudova kao i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave. Tom je prigodom prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, održala predavanje na temu "Dijalogom sudaca do mreže znanja" u kojem je posebno upozorila da uz ustavne, i nacionalni upravnih sudovi funkcioniraju kao stupovi europske arhitekture zaštite ljudskih prava, i zajedno sa sudovima u Strasbourgu i Luxembourgu, stvaraju europsku mrežu znanja. Nadalje je istaknula da bez europski orijentiranih upravnih sudaca i upravnih sudova otvorenih i osposobljenih za dijalog sa drugim akterima u europskom sudskom prostoru ne može postojati djelotvorna zaštita ljudskih prava u suvremenim uvjetima.