HAZU - Predstavljanje izdanja nakladničkog niza Modernizacija prava

9. srpnja - prof. dr. sc. Jasna Omejec govorila je danas, zajedno s akademicima Jakšom Barbićem i Vladimirom Iblerom, na predstavljanju prvih deset knjiga nakladničkog niza "Modernizacija prava" Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Kroz projekt, započet 12. prosinca 2005., kad je održan prvi okrugli stol o reformi pravosudnog sustava, izdano je deset knjiga s istoimenih okruglih stolova s ciljem da se provede cjelovita rasprava o prilagodbi hrvatskog pravnog sustava pravnoj stečevini Europske unije. Posljedna u nizu predstavljena je u travnju o.g. i ticala se hrvatskog ustavnog sudovanja. Predsjednica Omejec istakla je važnost Akademijinog projekta kroz koji su izneseni brojni prijedlozi za reformu različitih pravnih područja, ali i formulirana i pojedina zakonodavna rješenja potkrijepljena znanstvenim i stručnim razlozima za njihovo prihvaćanje. Predsjednica Omejec istakla je i potrebu za nastavljanjem ovog izdavačkog niza i predložila da se u povodu 20. obljetnice Republike Hrvatske izda posebno izdanje "Naša država", koje bi obuhvatilo najbolje obrađene teme iz prošlih izdanja.