Gospodin Jean-Marc Sauvé, predsjedatelj francuskog Državnog savjeta posjetio Ustavni sud Republike Hrvatske

3. ožujka 2015. - predsjednica Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Jasna Omejec, primila je danas u radni posjet predsjedatelja francuskog Državnog savjeta (Conseil d'Etat), g. Jean-Marc Sauvéa u pratnji Nj.E. Michéle Boccoz, veleposlanice Francuske u Hrvatskoj i suradnika. Na sastanku su također bili prisutni i dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednice, akademik Davor Krapac, sutkinja Slavica Banić i glavni tajnik dr. sc. Teodor Antić.

Razgovarajući o pravnom pluralizmu sugovornici su se složili da kelsenijanska piramida hijerarhije pravnih normi nije više u stanju rješavati odnose između različitih razina pravnih sustava: nacionalnog prava, prava EU i konvencijskog prava. U tom smislu raspravljalo se o luxembourškom mehanizmu preliminarnih pitanja, budući da postavljanje preliminarnih pitanja od strane nacionalnih ustavnih sudova nije općeprihvaćeno te o Protokolima br. 16 i 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava. Obje su se strane na kraju složile i da je teško vjerojatno da će EU moći pristupiti Konvenciji bez prethodne izmjene Ugovora iz Lisabona.

Francuski Državni savjet jedno je od najvažnijih tijela francuske državne uprave. Savjetuje Vladu i parlament o izradi zakona, pravilnika i uredbi u fazi nacrta prije samog donošenja. Uz to ima i najvišu administrativnu jurisdikciju i posljednja je instanca u slučajevima koji se odnose na izvršnu vlast, lokalne vlasti, nezavisne javne vlasti, agencije javne uprave ili bilo koje druge agencije s javnim ovlastima.