Dr.sc. Nina Vajić, sutkinja Europskog suda za ljudska prava u posjeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske

15. ožujka 2010. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica zajedno sa sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske primila je danas u radni posjet dr. Ninu Vajić, sutkinju Europskog suda za ljudska prava izabranu ispred Republike Hrvatske. Teme razgovora bile su: zaključci s Konferencije o budućnosti Europskog suda, održane u Interlakenu (Švicarska) u veljači 2010; promjene koje će u rad Europskog suda unijeti stupanje na snagu Protokola br. 14 uz Konvenciju 1. lipnja 2010. te okvirni pregled strukture predmeta iz Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Naglasak je također stavljen na pristup Europskog suda načelu jednakosti svih pred zakonom (članak 14. stavak 2. hrvatskog Ustava).