Direktor Zaklade Konrad Adenauer na Ustavnom sudu

25. travnja 2018. - zamjenica predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Snježana Bagić primila je danas u nastupni posjet g. Hartmuta Ranka, novog direktora Programa za vladavinu prava Jugoistočna Europa Zaklade Konrad Adenauer sa sjedištem u Bukureštu. Od svog osnivanja 2005. Program za vladavinu prava Jugoistočna Europa djeluje na području ustavnog prava, zaštite ljudskih i manjinskih prava, borbe protiv korupcije i europskog pravnog poretka. Direktor Rank predstavio je rad Zaklade i u odnosu na Hrvatsku istaknuo danas održanu  konferenciju o suočavanju s komunističkom prošlošću u Jugoistočnoj Europi koju su zajedno s Hrvatskim katoličkim sveučilištem organizirali u Zagrebu. Naglasio je također i spremnost Zaklade da se uključi u buduće projekte Ustavnog suda u području zaštite i promocije ljudskih prava. Dr. Bagić se osvrnula na projekt Zaklade iz 2015. vezan uz objavu Zbirke prijevoda vodećih presuda njemačkog Saveznog ustavnog suda na hrvatskom jeziku i njegov značaj za ustavnu interpretaciju u postupcima zaštite temeljnih prava građana i očuvanja nacionalnog ustavnopravnog poretka. U tom smislu pozdravila je sve predstojeće projekte Zaklade, a posebno one u Republici Hrvatskoj.