Delegacija hrvatskog Ustavnog suda u službenoj posjeti Ustavnom sudu Albanije

4. listopada 2009. - na poziv dr. Vladimira Kriste, predsjednika Ustavnog suda Republike Albanije, četveročlana delegacija Ustavnog suda Republike Hrvatske na čelu s prof. dr. sc. Jasnom Omejec, predsjednicom, boravila je od 1. do 4. listopada o.g. u Tirani i Vlori. U okviru posjete održan je i okrugli stol na kojem se raspravljalo o primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe u zaštiti ljudskih prava. Predsjednicu Omejec te suce mr.sc. Nevenku Šernhorst, dr. sc. Maria Jelušića i mr. sc. Matu Arlovića primio je predsjednik Republike Albanije gospodin Bamir Topi te predsjednica Vrhovnog suda Albanije gđa Shpresa Beçaj.