84. Plenarna sjednica Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija)

15. listopada 2010. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda i novoimenovana članica Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske, zajedno s novoimenovanom zamjenicom člana te Komisije i sutkinjom Ustavnog suda Republike Hrvatske gđom Slavicom Banić, sudjelovala je u radu 84. plenarne sjednice Venecijanske komisije, koja je 15. i 16. listopada o.g. održana u Veneciji. Na ovoj sjednici Venecijanska komisija je usvojila mišljenja o nacrtima zakona Republike Gruzije (izmjene Ustava), Slovačke Republike (državni jezik), Republike Ukrajine (pravosuđe; pravo na žalbu i sloboda okupljanja); Republike Bugarske (pravosuđe); Republike Srbije (sloboda okupljanja); Bosne i Hercegovine (neke odredbe izbornog zakona, statut Mostara). Komisija je također razmijenila mišljenja s predstavnicima parlamenta Republike Gruzije, Ministarstva vanjskih poslova Slovačke Republike i Ministarstva pravosuđa Republike Ukrajine. Sljedeća 85. plenarna sjednica održat će se u Veneciji 17. i 18. prosinca 2010.