81. plenarna sjednica Venecijanske komisije Vijeća Europe

14. prosinca 2009. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda i zamjenica člana Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske sudjelovala je u radu 81. plenarne sjednice Venecijanske komisije, koja je 11. i 12. prosinca o.g. održana u Veneciji. Pored redovitih aktivnosti Komisije koje obuhvaćaju pružanje stručne pomoći u ustavnim pitanjima, izborima i referendumu na dnevnom redu sjednice našao se i izbor novog rukovodstva Komisije. Tako je za predsjednika Komisije izabran g. Gianni Buquicchio, član Komisije iz Italije, koji je od 1991. do studenoga 2009. obnašao dužnost tajnika te institucije. Za prvog dopredsjednika izabran je g. Ian Helgesen, član Komisije iz Norveške, koji ujedno obnaša dužnost predsjednika Znanstvenog vijeća. Za dopredsjednike su izabrani Peter Patzolay (član Komisije iz Mađarske) i gđa Finola Flanagan (članica Komisije iz Irske).