50. obljetnica ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini

31. ožujka 2014. - predsjednica Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Jasna Omejec,  sutkinja Slavica Banić i sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovali su u obilježavanju 50. obljetnice ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini, koje je 27. i 28. ožujka o.g. održano u Sarajevu.

U okviru programa obilježavanja te važne obljetnice održana je svečana sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojoj su prisustvovali brojni domaći i strani gosti, između kojih i predstavnik glavnog tajnika Vijeća Europe, predstavnik predsjedavajućeg suda Konferencije europskih ustavnih sudova, predsjednik Venecijanske komisije te predsjednici i suci ustavnih sudova iz Europe. Među brojnim čestitkama koje je primio Ustavni sud BiH, na svečanoj je sjednici pročitana čestitka predsjednika Europskog suda za ljudska prava u kojoj se ističe vitalna uloga u javnom životu države.

Na međunarodnoj konferenciji koja je na temu "Ustavni sud - između negativnog zakonodavca i pozitivnog aktivizma" održana tim povodom, sutkinja Slavica Banić govorila je o ustavnosudskom aktivizmu kao nužnosti za izgradnju pravne kulture na primjeru Hrvatske, a sudac dr. sc. Mato Arlović iznio je teze o ustavnopravnom okviru za ustavnosudski aktivizam u Hrvatskoj.