Predsjednik Suda, prof.dr.sc. Petar Klarić i sudac prof.dr.sc. Smiljko Sokol sudjelovali su u radu savjetovanja na temu "Položaj i uloga ustavnog suda u primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda" održanog 5. listopada 2006. u Miločeru, Republika Crna Gora. Na savjetovanju su iskustva u primjeni Konvencije i prakse Europskog suda za ljudska prava razmijenili suci ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Federacije BiH.