27. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“

10. studenoga 2021. - predsjednik Ustavnog suda RH, dr. Miroslav Šeparović, danas se uvodno obratio sudionicima on-line savjetovanja pravnika "Petar Simonetti", prije svega čestitavši organizatorima, Pravnom fakultetu u Rijeci, Visokom upravnom sudu i Javnobilježničkoj komori na uspješnih 27. savjetovanja. U svom govoru istaknuo je visok rejting tog stručnog skupa i izuzetnu kvalitetu zbornika s radovima izlagača.

Zamjenica predsjednika, dr. Snježana Bagić, sudjelovala je u radu panela o obveznom pravu s temom "Sloboda izražavanja i pravo na naknadu štete - novija praksa Ustavnog suda RH". U izlaganju je, između ostalog, istaknula da Ustavni sud u zaštiti prava iz članka 38. Ustava, odnosno članka 10. Europske konvencije prihvaća standarde Europskog suda za ljudska prava o dopustivosti miješanja u slobodu izražavanja. U ocjeni povrede tog prava sagledava svaki pojedini slučaj u svijetlu svih okolnosti, uključujući sadržaj spornih navoda, kao i kontekst u kojem su izrečeni, a osobito jesu li mjere poduzete radi ograničenja slobode izražavanja bile razmjerne legitimnom cilju koji se želio postići ograničenjem. Posebno se, kao jednom od aspekata slobode izražavanja, osvrnula na slobodu medija i dobro utvrđenu praksu Ustavnog suda ističući da ta sloboda uživa široku zaštitu, ali je uvjetovana postupanjem novinara u dobroj vjeri i u skladu s novinarskom etikom.