20. obljetnica Ustavnog suda Republike Slovačke

11. travnja 2013. - predsjednica Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Jasna Omejec, sudjelovala je na svečanosti obilježavanja 20. obljetnice Ustavnog suda Republike Slovačke, održane od 8. do 10. travnja o.g. u Košicama. U sklopu proslave održana je međunarodna konferencija na temu "Položaj ustavnih sudova i njihov utjecaj na nacionalni pravni poredak", a delegacijama desetak ustavnih sudova Europe te Europskog suda za ljudska prava, Suda pravde Europske unije i Venecijanske komisije Vijeća Europe obratili su se, pored ostalih uvaženih govornika, i predsjednik Republike Slovačke g. Ivan Gašparovič te predsjednik slovačkog parlamenta g. Pavol Paška.