103. plenarna sjednica Venecijanske komisije Vijeća Europe

20. lipnja 2015. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda i članica Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske, sudjelovala je u radu 103. plenarne sjednice te Komisije, održane u Veneciji 19. i 20. lipnja 2015. U sklopu redovitih aktivnosti Komisije koje obuhvaćaju pružanje stručne pomoći u ustavnim pitanjima, izborima i referendumu, usvojena su, između ostalog, i sljedeća mišljenja i izvješća: zajedničko mišljenje Venecijanske komisije i OESS-a o izmjenama Ustava Kirgistana, mišljenje o mađarskom Zakonu o medijima, mišljenje o moldavskom Zakonu o pučkom pravobranitelju, deklaracija o miješanju u sudbenu vlast u Turskoj, izvješće o ograničenjima slobode izražavanja i udruživanja sudaca koje je zatražio Inter-američki sud za ljudska prava te izvješće o načinu predlaganja kandidata u političkim strankama. Također je bilo riječi i o pripremama za predstojeću Konferenciju europskih ustavnih sudova u Batumiju, Gruzija, 2017., a razmijenjena su mišljenja i s predstavnicima Odbora ministara, Parlamentarne skupštine i Kongresa lokalnih i regionalnih tijela Vijeća Europe. Sljedeća plenarna sjednica zakazana je za prosinac 2015.