Glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

Dr. sc. ANTIĆ, TEODOR (1958.)

glavni tajnik Ustavnog suda (1. listopada 2006. - )

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1981. Znanstveni stupanj magistra iz područja upravno-političkih znanosti stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. Akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz znanstvenog polja pravo stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 2011. obranivši doktorski rad pod naslovom "Nadzor ustavnosti i zakonitosti općih akata lokalne samouprave." Pravosudni ispit položio 1988.

Usavršavao se na J.F.K. School of Government, Harvard University, Cambridge, USA i Public Law Center, Loyola School of Law & Tulane Law School, New Orleans, USA.

Od 1983. pravni referent i voditelj pravnih poslova u "Elektromaterijal" d.d. Rijeka. Od 1993. do 1997. predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke, a od 1998. do 2000. podžupan Primorsko-goranske županije. Od 2000. pomoćnik ministra u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Od 2004. do listopada 2006. voditelj projekta u Programu Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Od 2000. do 2004. predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave i član Državne ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita.

Od 1999. do 2004. član Tajništva Instituta za javnu upravu i član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava. Od 1996. – 2000. član Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci. Od 1995. do 1997. predsjednik Upravnog vijeća Moderne galerije u Rijeci, a od 1998. do 2000. predsjednik Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci. Od 2003. do 2007. član Upravnog vijeća Društvenog veleučilišta u Zagrebu.

2014. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje prava, znanstvena grana ustavno pravo.

2014. izabran u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u znanstvenom području društvenih znanosti - polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Autor više stručnih i znanstvenih članaka iz područja prava, dva sveučilišna udžbenika iz područja upravnog prava i javnih službi te priručnika iz područja lokalne samouprave. Urednik i predavač na više domaćih i stranih stručnih skupova iz područja prava. Suradnik Akademije pravnih znanosti u Zagrebu. Član stručnih timova i konzultant u nizu projekata domaćih i stranih organizacija.

Stalni član Savjetodavne grupe stručnjaka za decentralizaciju (AGRED) organizacije UN-Habitat, Nairobi, Kenija.