hrvatskienglish
   

HOME
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda RH
 kako pretraživati bazu ustavnosudske prakse?
 pregled prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta
 pregled prema člancima Ustava Republike Hrvatske
 pregled prema pojmovniku Venecijanske komisije
 pregled prema pojmovnom kazalu (samo za odluke nakon 1. 1. 2006.)
 pregled prema nazivima pravnih akata sadržanim u Zakonskom kazalu (samo za odluke nakon 1.1.2006.)
 pretraživanje "po tekstu" (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055

 Verzija za ispis 
NAPOMENA:


- NAKON STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O SUDOVIMA 29. PROSINCA 2005. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE NE ODLUČUJE U PRVOM STUPNJU O POVREDI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU.

- NOVO PRAVNO SREDSTVO JE ZAHTJEV ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (vidjeti članke 27. i 28. Zakona o sudovima - Narodne novine, broj 150/05.).


OBRASCI USTAVNIH TUŽBI S UPUTAMA ZA ISPUNJAVANJE

 OBRASCI USTAVNIH TUŽBI S UPUTAMA ZA ISPUNJAVANJE (u .PDF formatu)
 Obrazac ustavne tužbe - čl. 62. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (u .PDF formatu)


O ELEKTRONIČKOJ BAZI USTAVNOSUDSKE PRAKSE

Pismohrana Ustavnog suda RH Ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća (u daljnjem tekstu: odluke), prikazani na službenoj web-internetskoj stranici Ustavnog suda Republike Hrvatske, doneseni su u razdoblju od 1. siječnja 2000., a odabrani su prema nekoliko mjerila (prema važnosti za širu javnost, prema broju adresata na koje se odnose i prema vrstama ustavnosudskih postupaka).

Pri njihovu odabiru osobito se pazilo da se korisnike ne opterećuje velikim brojem tipskih odluka donesenih u istovrsnim ili vezanim predmetima, osim u onim slučajevima gdje se mijenjala ustavnosudska praksa ili nadležnost Ustavnog suda.

Najveći broj odabranih odluka objavljen je u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske. Određeni broj objavljen je i u službenoj publikaciji Venecijanske komisije "Bulletin on Constitutional Case-Law". Te odluke Ustavnog suda evidentirane su i šifrom objave u Bulletinu, koja sadrži redni broj objave u tekućoj godini i oznaku države suda.

Osim odluka donesenih u razdoblju od 2000., prikazan je i određeni broj odluka donesenih u razdoblju od 1992. do 1999. Njihov odabir temeljio se na mjerilu njihove važnosti za širu javnost i za ustrojstvo, nadležnost i neovisnost Ustavnog suda. Te su odluke objavljene i u posebnim izdanjima Venecijanske komisije "Special Edition, Inter-Court Relations".

Baza ustavnosudske prakse na službenoj web-internetskoj stranici Ustavnog suda kontinuirano se i trajno ažurira novim odlukama Ustavnog suda.


povratak