hrvatskienglish
   

NASLOVNICA
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda
 kako pretraživati bazu ustavnosudske prakse?
 prema člancima Ustava Republike Hrvatske
 prema člancima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta
 kroz Ustavnosudski pojmovnik
 kroz Opći pojmovnik
 kroz Kazalo propisa
 prema datumu donošenja odluka
 prema načinu odlučivanja
 pretraživanje "po tekstu" (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055