hrvatskienglish
   

NASLOVNICA
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda
 kako pretraživati bazu ustavnosudske prakse?
 prema člancima Ustava Republike Hrvatske
 prema člancima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta (po godini zaprimanja)
 prema oznakama (signaturama) ustavnosudskih predmeta (po godini rješavanja)
 kroz Ustavnosudski pojmovnik
 kroz Opći pojmovnik
 kroz Kazalo propisa
 prema datumu donošenja odluka
 prema načinu odlučivanja
 pretraživanje "po tekstu" (prema bilo kojoj od riječi sadržanih u odluci)
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055

 Verzija za ispis 
USTAVNA TUŽBA

Ustavna  tužba  je  posebno  sredstvo  ustavnosudske zaštite  koje  se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske radi zaštite pojedinačnih ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Velik broj ustavnih tužbi pišu podnositelji osobno, bez punomoćnika. Ti podnesci, ali i mnoge druge ustavne tužbe, vrlo često ne udovoljavaju pretpostavkama koje za podnošenje ustavne tužbe propisuje Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Radi pružanja pomoći svima - bili to podnositelji ustavne tužbe ili njihovi punomoćnici - na ovim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske možete dobiti besplatan obrazac ustavne tužbe, kao i podrobne upute za njihovo ispunjavanje.

 

 Obrazac ustavne tužbe

 Upute za ispunjavanje obrasca ustavne tužbe

 Popis pojedinačnih akata koji se ne smatraju aktima iz članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

 Zahtjev za označavanje osobnog imena odnosno naziva podnositelja ustavne tužbe inicijalima


O ELEKTRONIČKOJ BAZI USTAVNOSUDSKE PRAKSE

Pismohrana Ustavnog suda RH Na službenim internetskim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske mogu se pronaći ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća (u daljnjem tekstu: ustavnosudski akti) doneseni od 1995. godine, a odabrani prema nekoliko mjerila (prema važnosti za širu javnost, prema broju adresata na koje se odnose i prema vrstama ustavnosudskih postupaka). Određeni broj ustavnosudskih akata, prikazanih na službenim internetskim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske objavljen je u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske, u službenoj publikaciji Ustavnog suda "Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske" te u službenoj publikaciji Venecijanske komisije "Bulletin on Constitutional Case-Law" (ti ustavnosudski akti evidentirani su oznakom /identification/ objave u Bulletinu, koja sadrži redni broj objave u tekućoj godini i oznaku države suda).

Zbirka ustavnosudske prakse na službenim internetskim stranicama Ustavnog suda kontinuirano se i trajno ažurira novim ustavnosudskim aktima.


povratak