hrvatskienglish
   

NASLOVNICA
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055

 Verzija za ispis 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 17. OŽUJKA 2014.

Ustavni sud je na sjednici održanoj 17. ožujka 2014. prihvatio izmjene i dopune Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 37 od 24. ožujka 2014.).

  Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. ožujka 2014.

Tom poslovničkom odlukom Ustavni sud usklađuje svoje postupanje s uobičajenim pravilima o javnosti podataka u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu (pravilo 47. stavak 4. Poslovnika Europskog suda za ljudska prava od 1. siječnja 2014.).

15. svibnja 2014. stupila su na snagu nova poslovnička pravila o javnosti osobnih podataka podnositelja ustavnih tužbi i drugih osoba koje se spominju u odlukama i rješenjima Ustavnog suda (oznaka: U-III, U-IIIA, U-IIIB) objavljenima u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Ustavnog suda.

  Zahtjev za označavanje osobnog imena odnosno naziva podnositelja ustavne tužbe inicijalima.doc
(klikom desne tipke miša te odabirom opcije: Save target as... spremite dokument na vaše računalo)


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014.)
Redakcijski pročišćen tekst Ustava Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.)

izrađen u skladu s
Izvješćem Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-X-1435/2011
od 23. ožujka 2011.


NAJNOVIJE ODLUKE

Međunarodni znanstveni skup o pravnim načelima u pravnoj teoriji i sudskom odlučivanju


16. listopada 2014. - u Rijeci je, u organizaciji Fondacije Centra za javno pravo iz Sarajeva i Pravnog fakulteta u Rijeci, održan međunarodni znanstveni skup na kojem su brojni praktičari i teoretičari raspravljali o ulozi i značenju pravnih principa/načela u pravnoj teoriji i jurisdikciji najviših sudova. U svom izlaganju pod naslovom Ustavni sud kao most između dva pravosudna pristupa interpretaciji (nacionalnog i strasbourškog), predsjednica Omejec je upozorila na deficit interpretativnog potencijala hrvatskih sudova koji u najvećoj mjeri proizlazi iz činjenice da hrvatski sudovi još uvijek ne prihvaćaju interpretativna načela na kojima počiva suvremena europska jurisprudencija. Naglasila je da se to stanje može promijeniti samo ako se sudsko presuđivanje počne temeljiti na interpretaciji pravnih normi u skladu s ustavnim vrednotama, za što smjernice daje Ustavni sud u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava.


Održan tradicionalni radni susret sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Slovenije


14. listopada 2014. - na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasne Omejec, suci Ustavnog suda Republike Slovenije na čelu s predsjednikom mr. sc. Miroslavom Mozetičem, boravili su u jednodnevnom posjetu Republici Hrvatskoj. Na radnim sastancima sutkinja i sudaca dvaju sudova, koji se svake godine redovito održavaju od osamostaljenja dviju država, raspravlja se o različitim aktualnim temama ustavnog sudovanja. Ovog puta bila je riječ o pravima nacionalnih manjina u ustavnosudskoj praksi te o primjeni konvencijskih i ustavnih standarda u zaštiti ljudskog dostojanstva i zabrani mučenja i nečovječnog postupanja u odnosu na osobe lišene slobode (stanje u zatvorima). Radni sastanak održan je u baroknom Dvorcu Lužnica u Zaprešiću.


100. plenarna sjednica Venecijanske komisije Vijeća Europe


13. listopada 2014. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda i članica Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske, sudjelovala je u radu 100. plenarne sjednice Venecijanske komisije. U prigodi jubileja sjednica Komisije iznimno je održana u Rimu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije, a sudionicima su se obratili brojni talijanski i europski dužnosnici. U okviru obilježavanja 100. plenarne sjednice održana je i interkulturalna radionica o demokraciji na temu "Transparentnost i vladavina prava kao preduvjeti za pravedni i održivi razvoj" u organizaciji Venecijanske komisije, Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije. Predsjednicu Omejec, kao članicu Biroa Venecijanske komisije, primio je i predsjednik Republike Italije, Giorgio Napolitano.


Predsjednica Omejec održala izlaganje na 2014 Projektnoj konferenciji European Law Institute-a


25. rujna 2014. - u Hrvatskom državnom arhivu održana je danas 2014. Projektna konferencija Instituta za europsko pravo (European Law Institute) na kojoj je na panelu o budućnosti sporova o ljudskim pravima u Europi govorila predsjednica Suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, iz perspektive suca Ustavnog suda iz nove države članice Europske unije. Svoje je izlaganje bazirala na međusobnom isprepletanju tri različita pravna područja u našoj zemlji - nacionalnog, pravnog područja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i pravnog područja Europske unije ističući pri tome specifičan položaj ustavnog sudstva u postkomunističkim zemljama. Zaključujući svoje izlaganje istaknula je i da budući razvoj sporova o ljudskim pravima ovisi o pristupanju Europske unije Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i pozvala na izgradnju mreže za suradnju i dijalog između nacionalnih ustavnih sudova, suda u Strasbourgu i suda u Luxembourgu.

Institut za europsko pravo osnovan je 2011. godine kao neovisna međunarodna neprofitna udruga koja kroz projekte, preporuke, istraživanja u području europskog pravnog razvoja radi na unapređivanju europskih pravnih integracija. Institut okuplja članove akademske zajednice, odvjetnike, suce i druge pravnike iz cijele Europe i pomaže u razmjeni iskustava i praksa u području europskog prava.


Pravosudni dužnosnici Europske mreže pravosudnih centara na Ustavnom sudu


25. rujna 2014. - sudac dr. sc. Mario Jelušić primio je danas, zajedno s glavnim tajnikom Teodorom Antićem, pravosudne dužnosnike iz nekoliko europskih zemalja koje je u okviru Programa razmjene Europske mreže pravosudnih centara i ove godine ugostila hrvatska Pravosudna akademija. Kroz program razmjene, koji je 2003. godine pokrenuo Europski parlament, pravosudni dužnosnici upoznaju se sa funkcioniranjem pravosudnih sustava i svakodnevnim radom kolega iz zemalja članica Europske unije na taj način razvijajući uzajamno povjerenje između sudbenih vlasti. Sudac Jelušić kolege je upoznao s djelovanjem i radom Ustavnog suda RH, istaknuvši da sud nije dio sudbene vlasti. Posebno zanimanje dužnosnici su pokazali za postupak izbora ustavnih sudaca, budući da u Hrvatskoj postupak izbora započinje javnim pozivom.


Studenti Ljetne pravne škole Essentials of European Union Law posjetili Ustavni sud


5. rujna 2014. - u okviru ljetne škole Essentials of European Union Law studenti tog međunarodnog programa posjetili su Ustavni sud Republike Hrvatske. Polaznike škole primila je sutkinja dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika te ih upoznala s radom i nadležnostima Ustavnog suda Republike Hrvatske. Govorila je također i o implementaciji europskog prava u nacionalnim okvirima stavivši poseban naglasak na primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u primjeni koje je Ustavni sud ima bogato dugogodišnje iskustvo.

Ljetnu školu, koja se ove godine održava na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Pravnom fakultetu u Rijeci, organizirali su South-East European Law Schools Network i Sveučilište Saarland.


Konferencija o ustavnoj tužbi održana u Strasbourgu


9. srpnja 2014. - u Vijeću Europe u Strasbourgu održana je 7. srpnja 2014. međunarodna konferencija o pojedinačnim iskustvima ustavnih sudova o ustavnoj tužbi, na kojoj je predsjednica Omejec održala uvodno predavanje na temu: "Kako ustavnu tužbu učiniti djelotvornim pravnim sredstvom". Sudionici, predsjednici i suci ustavnih sudova Europe, raspravljali su o ulozi ustavnih sudova u sprječavanju povreda Europske konvencije o ljudskim pravima i istražili različite pristupe institutu ustavne tužbe u državama članicama Vijeća Europe. Predsjednica Omejec je u svom izlaganju upozorila na praktične probleme vezane uz postupanje s ustavnim tužbama, i zajedno sa sutkinjama dr. sc. Snježanom Bagić, zamjenicom predsjednice i Slavicom Banić odgovarala na pitanja o bogatoj praksi Ustavnog suda RH. Sudionike je posebno zanimao mehanizam za filtriranje ustavnih tužbi i naš sustav za preliminarno ispitivanje osnovanosti ustavnih tužbi koji omogućuje efikasno postupanje s tom vrstom predmeta.

Konferenciju su otvorili Thorbjorn Jagland, glavni tajnik Vijeća Europe, Dean Spielmann, predsjednik Europskog suda za ljudska prava i Haşim Kiliç, predsjednik Ustavnog suda Turske..


Predsjednica Omejec primila prof. dr. Marca Gjidaru


1. srpnja 2014. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda, primila je danas dr. Marca Gjidaru, profesora emeritusa Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II. Zajedno s dr. sc. Snježanom Bagić, zamjenicom predsjednice, razgovarali su o radu Ustavnog suda RH te o predstojećim hrvatsko francuskim upravnim danima koji se već osmu godinu održavaju u Splitu. Na kraju susreta predsjednica se zahvalila na pomoći koju taj ugledni pravni stručnjak ustrajno pruža Hrvatskoj dugi niz godina.


Predsjednik Suda EU, prof. Vassilios Skouris, na Ustavnom sudu RH


20. lipnja 2014. - predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, zamjenica predsjednice, dr. sc. Snježana Bagić i sutkinja Slavica Banić održale su zajednički sastanak s predsjednikom Suda Europske Unije, prof. Vassiliosom Skourisom, koji u službenom posjetu Hrvatskoj boravi na poziv predsjednika Hrvatskog sabora. Predsjednik Skouris na sud je došao u pratnji prof. dr. sc. Siniše Rodina, suca Suda EU-a iz Hrvatske i g. Peđe Grbina, predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora.

Predsjednica Omejec uvodno je predsjednika Skourisa upoznala s radom i nadležnostima Ustavnog suda u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Pri tome je istaknula kako se razvoj jurispurdencije Suda EU pažljivo prati, pogotovo slučajevi koji se bave pitanjima od zajedničkog interesa poput predmeta Križan i drugi (2013.), u kojem je Sud razjasnio opseg diskrecije nacionalnih sudova u postavljanju prethodnih pitanja i koncept suda posljednje instance. Ustavni sud do sada nije došao u poziciju da odlučuje o potrebi postavljanja prethodnog pitanja Sudu EU.

Sugovornici su se osvrnuli i na postupak pristupanja EU Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, Europska je Komisija od Suda EU zatražila mišljenje o nacrtu Ugovora o pristupanju i predsjednik Skouris očekuje da bi taj posao Sud mogao okončati do kraja godine. Na kraju sastanka sucima Ustavnog suda upućen je otvoren poziv dođu u radni posjet Sudu u Luxembourgu.


Predsjednica Omejec održala uvodno izlaganje na stručnom skupu Pravo i mediji


17. lipnja 2014. - u velikoj dvorani Novinarskog doma održan je danas stručni skup Hrvatskog pravnog centra Pravo i mediji na kojem je uvodne riječi o 20. obljetnici djelovanja tog centra uputila predsjednica Suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec. U svom se izlaganju osvrnula na rad Hrvatskog pravnog centra u proteklih dvadeset godina naglasivši da se kvalitetom svoga stručnog rada taj Centar stavlja u ravan s utjecajnim nevladinim organizacijama na kontinentalnoj razini te da je do danas uspio izgraditi program za Hrvatsku kakva je zamišljena u našem Ustavu, zemlju koja izražava moralnu predanost i istinski je privržena objektivnim principima liberalne demokracije.