hrvatskienglish
   

NASLOVNICA
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055

 Verzija za ispis 
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 17. OŽUJKA 2014.

Ustavni sud je na sjednici održanoj 17. ožujka 2014. prihvatio izmjene i dopune Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 37 od 24. ožujka 2014.).

  Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 17. ožujka 2014.

Tom poslovničkom odlukom Ustavni sud usklađuje svoje postupanje s uobičajenim pravilima o javnosti podataka u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu (pravilo 47. stavak 4. Poslovnika Europskog suda za ljudska prava od 1. siječnja 2014.).

15. svibnja 2014. stupila su na snagu nova poslovnička pravila o javnosti osobnih podataka podnositelja ustavnih tužbi i drugih osoba koje se spominju u odlukama i rješenjima Ustavnog suda (oznaka: U-III, U-IIIA, U-IIIB) objavljenima u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Ustavnog suda.

  Zahtjev za označavanje osobnog imena odnosno naziva podnositelja ustavne tužbe inicijalima.doc
(klikom desne tipke miša te odabirom opcije: Save target as... spremite dokument na vaše računalo)


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014.)
Redakcijski pročišćen tekst Ustava Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.)

izrađen u skladu s
Izvješćem Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-X-1435/2011
od 23. ožujka 2011.


NAJNOVIJE ODLUKE

Predsjednica Omejec održala predavanje na Svečanom zatvaranju pravne klinike "Freedom of Expression Law Clinic"


11. prosinca 2014. - na današnjem svečanom zatvaranju pravne klinike "Freedom of Expression Law Clinic" za akademsku godinu 2014./2015., predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je na zagrebačkom Pravnom fakultetu predavanje pod nazivom "Every day is Human Rights Day. On Human Rights we speak out!". U svom izlaganju, koje je posvetila i Danu ljudskih prava i obilježavanju potipisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a, osvrnula se i na Konvenciju za zaštitu ljudskih prava budući da je kroz nju sadržaj Opće deklaracije postao formalnopravno obvezujući za sve europljane. Naposljetku je podsjetila na organsku povezanost Deklaracije, Europske konvencije i hrvatskog Ustava i pozvala studente da svoju pravnu svijest izgrađuju u skladu s najvišim pravnim standardima sadržanim u tim dokumentima.
Pravna klinika Freedom of Expression rezultat je suradnje Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta Oxford, Media Legal Defence Initiative (London) i Garden Court Chambers (London). Kao jedan od oblika praktične nastave, omogućila je studentima da se upoznaju s različitim mehanizmima zaštite prava na slobodu izražavanja, prvenstveno UN-ovim, analizirajući slučajeve kršenja prava na slobodu izražavanja novinara koji su podnijeli prigovor UN-ovim tijelima.


Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2014. godinu  Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za 2014. godinu

 


Nj.E. Susan Cox, veleposlanica Australije u Hrvatskoj u nastupnom posjetu Ustavnom sudu RH


28. listopada 2014. - predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, zajedno sa dr. sc. Snježanom Bagić, zamjenicom predsjednice, primila je danas u nastupni posjet Nj.E. Susan Cox, veleposlanicu Australije u Republici Hrvatskoj. Predsjednica Omejec je veleposlanicu upoznala s nadležnostima Ustavnog suda Republike Hrvatske, a razgovaralo se i o specifičnostima pravnog sustava Australije. Veleposlanica Cox, koja je vjerodajnice predala u prosincu 2012., posebno je istaknula problem velikog broja neriješenih predmeta pred australskim sudovima kao i goruće pitanje postupaka za izručenje koji se vode u njezinoj domovini.


Nj.E. Ellen Berends, veleposlanica Kraljevine Nizozemske u RH u nastupnom posjetu Ustavnom sudu Republike Hrvatske


27. listopada 2014. - Nj.E. Ellen Berends, veleposlanica Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj posjetila je danas Ustavni sud Republike Hrvatske gdje ju je primila prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda. Tijekom susreta predsjednica Omejec veleposlanicu je upoznala s nadležnostima i radom Ustavnog suda Republike Hrvatske. U razgovorima su istaknute i razlike pravnih sustava dvije zemlje u odnosu na ustavno sudovanje budući da u Nizozemskoj nadležnost ustavnog suda obavlja Vrhovni sud Nizozemske. Veleposlanica Berends vjerodajnice je predala u početkom rujna 2014.


Polaznici hrvatsko-njemačko-češko-poljskog seminara o zaštiti ljudskih prava u kaznenim postupcima na Ustavnom sudu


24. listopada 2014. - u okviru programa seminara o zaštiti ljudskih prava u kaznenim postupcima, koji se u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu, Jagiellonian Sveučilišta u Krakovu, Pravnog fakulteta Sveučilišta Passau i Sveučilišta u Plzeňu održavao od 22. do 26. listopada o.g. u Zagrebu, polaznici seminara posjetili su danas Ustavni sud RH. Sutkinja Slavica Banić upoznala je polaznike s radom i organizacijom Ustavnog suda stavljajući poseban naglasak na odluke Ustavnog suda vezane uz zaštitu prava na zabranu mučenja osoba lišenih slobode i tumačenje načela ne bis in idem u ustavnosudskoj praksi. Također se razgovaralo o razlikama i sličnostima između pravnih sustava Njemačke, Češke, Poljske i Hrvatske.


Predsjednica Omejec održala predavanje o zaštiti okoliša iz perspektive ljudskih prava


23. listopada 2014. - predsjednica Suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je danas predavanje na Okruglom stolu o upravnopravnoj zaštiti okoliša koji se u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održavao u velikoj dvorani Palače Akademije. U svom je izlaganju o zaštititi okoliša iz perspektive ljudskih prava prikazala temeljne postavke te zaštite u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Utvrdila je da se taj sud samoograničava u prihvaćanju okolišne dimenzije prava i zaštitu koju pruža na temelju Konvencije ograničava samo na slučajeve kad je sam nukleus tih prava pojedinaca očito povrijeđen zahvatom u okoliš. Također je primijetila da su u ovom području države naglašeno suverene i da ne očekuje da se u skorije vrijeme tekst Konvencije dopuni ekološkom dimenzijom. Na kraju se osvrnula na nacionalni Ustav koji u članku 69. pruža temelj za aktivno djelovanje hrvatskog Ustavnog suda ne samo u području zaštite okoliša već i ustavnu osnovu za nalaganje državi različitih obveza radi zaštite ne samo zdravlja ljudi i ljudskog okoliša, već i prirode kao takve.


Predsjednik Vrhovnog suda Republike Koreje posjetio Ustavni sud


20. listopada 2014. - Gdin Yang Sung-tae, predsjednik Vrhovnog suda Republike Koreje, posjetio je danas Ustavni sud RH gdje su ga primili prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica, dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednice i dr. sc. Teodor Antić, glavni tajnik. Predsjednica Omejec korejsku je delegaciju upoznala s nadležnostima i radom našeg suda, a u razgovorima su, između ostalog, istaknuti dobri odnosi između hrvatskog i korejskog Ustavnog suda. Predsjednik Yang sa suradnicima u Hrvatsku je došao na poziv predsjednika Vrhovnog suda RH Branka Hrvatina.


Međunarodni znanstveni skup o pravnim načelima u pravnoj teoriji i sudskom odlučivanju


16. listopada 2014. - u Rijeci je, u organizaciji Fondacije Centra za javno pravo iz Sarajeva i Pravnog fakulteta u Rijeci, održan međunarodni znanstveni skup na kojem su brojni praktičari i teoretičari raspravljali o ulozi i značenju pravnih principa/načela u pravnoj teoriji i jurisdikciji najviših sudova. U svom izlaganju pod naslovom Ustavni sud kao most između dva pravosudna pristupa interpretaciji (nacionalnog i strasbourškog), predsjednica Omejec je upozorila na deficit interpretativnog potencijala hrvatskih sudova koji u najvećoj mjeri proizlazi iz činjenice da hrvatski sudovi još uvijek ne prihvaćaju interpretativna načela na kojima počiva suvremena europska jurisprudencija. Naglasila je da se to stanje može promijeniti samo ako se sudsko presuđivanje počne temeljiti na interpretaciji pravnih normi u skladu s ustavnim vrednotama, za što smjernice daje Ustavni sud u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava.


Održan tradicionalni radni susret sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Slovenije


14. listopada 2014. - na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasne Omejec, suci Ustavnog suda Republike Slovenije na čelu s predsjednikom mr. sc. Miroslavom Mozetičem, boravili su u jednodnevnom posjetu Republici Hrvatskoj. Na radnim sastancima sutkinja i sudaca dvaju sudova, koji se svake godine redovito održavaju od osamostaljenja dviju država, raspravlja se o različitim aktualnim temama ustavnog sudovanja. Ovog puta bila je riječ o pravima nacionalnih manjina u ustavnosudskoj praksi te o primjeni konvencijskih i ustavnih standarda u zaštiti ljudskog dostojanstva i zabrani mučenja i nečovječnog postupanja u odnosu na osobe lišene slobode (stanje u zatvorima). Radni sastanak održan je u baroknom Dvorcu Lužnica u Zaprešiću.