hrvatskienglish
   

NASLOVNICA
arhiva obavijesti
o Sudu
temeljni pravni akti
poslovanje Suda
natječaji
dnevni redovi i zapisnici
praksa Ustavnog suda
pregled prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH
međunarodna suradnja
biblioteka
pravo na pristup informacijama
linkovi
kontakt
o web-u

 

 

 

 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
tel: +385 1 6400 251
fax: +385 1 4551 055

 Verzija za ispis 
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst, Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014.)
Redakcijski pročišćen tekst Ustava Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.)

izrađen u skladu s
Izvješćem Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-X-1435/2011
od 23. ožujka 2011.


NAJNOVIJE ODLUKE

Studenti prava sa nizozemskog Sveučilišta Tilburg posjetili Ustavni sud


8. travnja 2015. - u okviru edukacijskog programa upoznavanja s europskim pravnim sustavima, članovi udruge studenata prava Magister JFT sa Sveučilišta Tilburg, Nizozemska, posjetili su danas Ustavni sud Republike Hrvatske. Studente je primila sutkinja dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika te ih upoznala s radom Ustavnog suda Republike Hrvatske, a govorila je i o implementaciji europskog prava u nacionalnim okvirima. Poseban naglasak stavljen je na primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u primjeni koje je Ustavni sud odigrao pionirsku ulogu kao i na različitosti između dva pravna sustava.

Sveučilište Tilburg, smješteno na jugu Nizozemske u regiji Brabant, od 1927. provodi obrazovne programe društvenih znanosti uključujući ekonomiju, pravo, psihologiju, sociologiju i humanističke znanosti na koje se godišnje upisuje preko 12.000 studenata.


Nj.E. Michéle Boccoz, veleposlanica Francuske u Hrvatskoj u nastupnom posjetu Ustavnom sudu RH


1. travnja 2015. - predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, zajedno sa dr. sc. Teodorom Antićem, glavnim tajnikom, primila je danas u nastupni posjet Nj.E. Michéle Boccoz, veleposlanicu Republike Francuske u Republici Hrvatskoj, koja je vjerodajnice predala u siječnju 2013. Predsjednica Omejec je veleposlanicu upoznala s nadležnostima Ustavnog suda Republike Hrvatske, a razgovaralo se i o specifičnostima francuskog ustavnog sudovanja, iako se nedavnim ustavnim promjenama Ustavno vijeće Francuske u nadležnostima približilo kontinentalno-europskom pravnom krugu jer je postalo nadležno ocjenjivati ustavnost zakona koje donosi parlament. Razgovor se također vodio i o nadležnosti Ustavnog suda o referendumu, pri čemu je predsjednica Omejec podsjetila na odluke u kojima je Ustavni sud postavio temeljne demokratske standarde u provedbi referenduma u Republici Hrvatskoj. Sugovornice su se osvrnule i na nedavni posjet potpredsjednika Državnog vijeća Francuske, g. Jean-Marc Sauvéa, Hrvatskoj i Ustavnom sudu ocijenivši ga izuzetno uspješnim.


Predsjednica Omejec na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu


25. ožujka 2015. – predavanjem o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, obratila se studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beogradu u okviru predmeta Pravo i pravda. U svom je izlaganju podsjetila na temeljne uloge koje su ustavnom sudstvu bile namijenjene u postkomunističkim državama, gdje se ustavno sudstvo našlo u središtu domaćeg i europskog prava. Upozorila je na nered u zakonodavnom i, općenito, regulatornom sustavu naše zemlje i na teško stanje u našem sudstvu koje je okovano u lance tekstualnog ili gramatičkog pozitivizma, kao i na veliko nerazumijevanje uloge ustavnog sudstva budući da se u hrvatskom društvu još uvijek ne prihvaća činjenica da ustavno sudstvo nadzire pravni okvir države koji stvara politička vlast. Na kraju je istaknula važnost i potrebu podizanja vlastite političke kulture te učenja i širenja svijesti o demokratskim vrijednostima. Pozvala je studente da svoju pravnu svijest izgrađuju u skladu s europskim pravnim standardima, sadržanim u njihovu Ustavu i da njeguju ustavne vrijednosti.


Predsjednica Omejec održala predavanje na konferenciji Vijeća Europe o djelotvornom korištenju domaćih pravnih sredstava i supsidijarnoj ulozi Europskog suda za ljudska prava


12. ožujka 2015. - na regionalnoj konferenciji Vijeća Europe o djelotvornom korištenju domaćih pravnih sredstava i supsidijarnoj ulozi Europskog suda za ljudska prava, koja se 12. i 13. ožujka 2015. održavala u Zagrebu, predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je predavanje pod nazivom "Domaća pravna sredstva: Ustavni sud na sjecištu nacionalnog prava i konvencijskog nadzornog mehanizma". U svom je izlaganju obradila probleme koji proizlaze iz zahtjeva za supsidijarnošću konvencijskog kontrolnog mehanizma i ilustrirala put koji je prošao hrvatski Ustavni sud u prihvaćanju tog načela. Za razliku od izazova vezanog uz razumnu duljinu sudskih postupaka, u kojem se Ustavni sud mogao pozvati izravno na Ustav kod intervencije radi usklađivanja s praksom Europskog suda, u složenijim slučajevima vezanim uz primjerice pravo na dom, morao je posezati za širokim interpretacijama Ustava. Međutim, u nekim je pitanjima Ustavni sud morao napraviti radikalne iskorake kako bi svoju nadležnost uskladio s jurisdikcijom Europskog suda bez promjene normativnog okvira. Riječ je o situacijama kada Ustavni sud ni na jednoj pravnoj normi u svom pravnom poretku ne može utemeljiti svoju nadležnost da odlučuje o ustavnoj tužbi u konkretnom slučaju, a Europski sud utvrđuje povrede konvencijskih prava.

Na kraju je istaknula kako temeljni problem u pravnom životu Hrvatske kad je riječ o ostvarenju načela supsidijarnosti vidi u nepostojanju pune svijesti o tome da uz Ustavni sud, i sve druge nacionalne institucije, osobito sudovi, moraju funkcionirati kao stupovi europske arhitekture zaštite ljudskih prava, i zajedno sa strasbourškim sudom, kao snažnim članom zajedničkog tima, stvarati europsku mrežu znanja.


Gospodin Jean-Marc Sauvé, predsjedatelj francuskog Državnog savjeta posjetio Ustavni sud


3. ožujka 2015. - predsjednica Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Jasna Omejec, primila je danas u radni posjet predsjedatelja francuskog Državnog savjeta (Conseil d'Etat), g. Jean-Marc Sauvéa u pratnji Nj.E. Michéle Boccoz, veleposlanice Francuske u Hrvatskoj i suradnika. Na sastanku su također bili prisutni i dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednice, akademik Davor Krapac, sutkinja Slavica Banić i glavni tajnik dr. sc. Teodor Antić.

Razgovarajući o pravnom pluralizmu sugovornici su se složili da kelsenijanska piramida hijerarhije pravnih normi nije više u stanju rješavati odnose između različitih razina pravnih sustava: nacionalnog prava, prava EU i konvencijskog prava. U tom smislu raspravljalo se o luxembourškom mehanizmu preliminarnih pitanja, budući da postavljanje preliminarnih pitanja od strane nacionalnih ustavnih sudova nije općeprihvaćeno te o Protokolima br. 16 i 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava. Obje su se strane na kraju složile i da je teško vjerojatno da će EU moći pristupiti Konvenciji bez prethodne izmjene Ugovora iz Lisabona.
Francuski Državni savjet jedno je od najvažnijih tijela francuske državne uprave. Savjetuje Vladu i parlament o izradi zakona, pravilnika i uredbi u fazi nacrta prije samog donošenja. Uz to ima i najvišu administrativnu jurisdikciju i posljednja je instanca u slučajevima koji se odnose na izvršnu vlast, lokalne vlasti, nezavisne javne vlasti, agencije javne uprave ili bilo koje druge agencije s javnim ovlastima.


Znanstveni skup u HAZU Dan kada je nastala država Hrvatska 1991.


20. veljače 2015. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, govorila je danas na znanstvenom skupu koji je u organizaciji Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan u palači HAZU-a. Na skupu se raspravljalo o datumu stvaranja neovisne Hrvatske oko kojeg u hrvatskom javnom životu još uvijek postoje prijepori. Predsjednica je u svom predavanju na temu Dan neovisnosti RH u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi iznijela utvrđenja Ustavnog suda RH o datumu kad je Republika Hrvatska stekla svojstva suverene države u smislu međunarodnog prava. Podsjetila je da Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 25. lipnja 1991., kao akt suverenosti, nije nikad službeno stupila na snagu, ali da je počela proizvoditi pravne učinke 8. listopada 1991., kada je Sabor donio i akt o sukcesiji. Ustvrdila je da je 8. listopada 1991. datum relevantan za odabir međunarodnog prava koje se treba primijeniti u kaznenim postupcima za ratne zločine istaknuvši da je tada Hrvatska stekla svojstva suverene države u smislu međunarodnog prava, što je potvrdila i Badinterova komisija. Također je naglasila da ta neosporna povijesno-pravna činjenica, međunarodno potvrđena i prihvaćena, mora biti dosljedno poštovana u sudskoj praksi te služiti nacionalnim sudovima u njihovoj interpretaciji Ustava, zakona i drugih izvora prava u konkretnim sudskim postupcima. Na kraju je upozorila da se neriješena pitanja i prijepori oko datuma stvaranja Republike Hrvatske ne smiju preliti u sudski prostor i u postupke koje vode kazneni sudovi.

Skup je otvorio akademik Kusić, predsjednik HAZU-a, a u ime predsjednice Republike Hrvatske obratio se g. Andro Krstulović Opara, savjetnik za društvene djelatnosti. Na skupu su još govorili akademik Davorin Rudolf i gospodin Vladimir Šeks.


Nj.E. Keiji Ide, veleposlanik Japana u RH u nastupnom posjetu Ustavnom sudu Republike Hrvatske


26. veljače 2015. - Nj.E. Keiji Ide, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, posjetio je danas Ustavni sud Republike Hrvatske gdje ga je primila prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda. Tijekom susreta predsjednica Omejec veleposlanika je upoznala s nadležnostima i radom Ustavnog suda Republike Hrvatske. U razgovorima su istaknute i razlike pravnih sustava dvije zemlje u odnosu na ustavno sudovanje budući da u Japanu nadležnost ustavnog suda obavlja Vrhovni sud Japana. Veleposlanik Ide ujedno je najavio i predavanje prof. dr. Shinya Murase s Pravnog fakulteta Sveučilišta Jochi koje će se održati u Zagrebu u lipnju 2015.


Nj.E. Poul E. D. Kristensen, veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj u nastupnom posjetu Ustavnom sudu Republike Hrvatske


4. veljače 2015. - Predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, primila je danas u nastupni posjet Nj.E. Poul E. D. Kristensena, veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, koji je vjerodajnice predao u rujnu 2013. Veleposlanik Kristensen pokazao je interes za rad Ustavnog suda i način donošenja odluka, a posebno ga je zanimala nadležnost suda u nadzoru ustavnosti referenduma. Naglasio je kako danski Ustav ograničava krug pitanja o kojima se može odlučivati na referendumu te isključuje primjerice pitanja poreza, državnih financija, eksproprijacije i dr. Sugovornici su razmijenili mišljenja i o situaciji u hrvatskom pravosuđu te o rješenjima koje hrvatski Ustavni sud poduzima u nastojanjima da poveća svoju učinkovitost i građanima pravovremeno pruži zaštitu prava zajamčenih Ustavom.


Službeno otvaranje nove sudske godine Europskog suda za ljudska prava


2. veljače 2015. - na poziv predsjednika Europskog suda za ljudska prava Deana Spielmanna, predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, prisustvovala je svečanoj sjednici Europskog suda za ljudska prava koja je u povodu otvaranja nove sudske godine tog suda održana u petak u Strasbourgu. Također je, zajedno s više od stotinu prominentnih pravnih stručnjaka iz cijele Europe, sudjelovala u radu seminara koji je istim povodom održan na temu "Supsidijarnost - medalja s dva lica? Uloga konvencijskog mehanizma i uloga nacionalnih vlasti". Govornici na seminaru su, pored predsjednika Europskog suda Spielmanna, bili Jan-Marc Sauvé, potpredsjednik francuskog Državnog vijeća, Sabino Cassese, sudac Ustavnog suda Italije te Angelika Nußberger i Paul Lemmens, suci Europskog suda za ljudska prava. Na svečanoj sjednici sudionicima su se obratili predsjednik Spielmann i Francisco Pérez de los Cobos, predsjednik Ustavnog suda Španjolske.


Predsjednica Omejec održala predavanje na Svečanom zatvaranju pravne klinike "Freedom of Expression Law Clinic"


11. prosinca 2014. - na današnjem svečanom zatvaranju pravne klinike "Freedom of Expression Law Clinic" za akademsku godinu 2014./2015., predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je na zagrebačkom Pravnom fakultetu predavanje pod nazivom "Every day is Human Rights Day. On Human Rights we speak out!". U svom izlaganju, koje je posvetila i Danu ljudskih prava i obilježavanju potipisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a, osvrnula se i na Konvenciju za zaštitu ljudskih prava budući da je kroz nju sadržaj Opće deklaracije postao formalnopravno obvezujući za sve europljane. Naposljetku je podsjetila na organsku povezanost Deklaracije, Europske konvencije i hrvatskog Ustava i pozvala studente da svoju pravnu svijest izgrađuju u skladu s najvišim pravnim standardima sadržanim u tim dokumentima.
Pravna klinika Freedom of Expression rezultat je suradnje Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta Oxford, Media Legal Defence Initiative (London) i Garden Court Chambers (London). Kao jedan od oblika praktične nastave, omogućila je studentima da se upoznaju s različitim mehanizmima zaštite prava na slobodu izražavanja, prvenstveno UN-ovim, analizirajući slučajeve kršenja prava na slobodu izražavanja novinara koji su podnijeli prigovor UN-ovim tijelima.